Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ:

SUOMUSSALMEN PALLOSEURA RY/ JÄÄKIEKKOJAOSTO

SUPS.JAAKIEKKO@HOTMAIL.COM

 

TOIMIMME REKISTERINPITÄJÄNÄ NIILLE HENKILÖTIEDOILLE, JOITA KERÄÄMME

JÄSENISTÄMME. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa meille annetuista henkilötiedoista ja

niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, yksityisyytesi sekä henkilötietojen

suojaaminen on meille ensisijaisen tärkeää.

 

YHTEYSHENKILÖT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA:

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti vain ne henkilöt, joiden työtehtävien toteuttamiseksi

henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, voivat käsitellä tietoja.

 

HENKILÖT JOTKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA. SÄHKÖPOSTIT JA OSOITTEET.

PUHEENJOHTAJA MARI MOILANEN JA SIHTEERI VIRPI SAARELA

sähköposti: mmoilanen@hotmail.com, iita.saarela17@gmail.com

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:

Jäsenrekisterin ylläpito, kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. pelaajasiirrot,ottelupöytäkirjat),

tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu, vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle

(pelipassit), sähköinen jäsenviestintä, kotisivut, palvelun ja toiminnan kehittäminen.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: pelaajan nimi, osoite, postinumero,syntymäaika ja sotu,

puhelinnumero, sähköpostiosoite, allergiat, sairaudet, ja muut huomioitavat asiat, joukkue sekä

huoltajien yhteystiedot mikäli kysessä on alaikäinen jäsen.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Manuaalinen aineisto säilytetään Suomussalmen palloseura ry/jääkiekkojaoston sihteerillä

lukitussa tilassa. Rekisterin käyttäjillä on salasanasuojaus ja käyttäjätunnukset.

 

TARKASTUSOIKEUS,TOTEUTTAMINEN JA KORJAAMINEN:

Jäsenellä on oikeus tarkastaa iitseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista

vastaaville henkilöille. Jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia omien tietojen hävittämistä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Seura ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

* Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

* Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

* Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa seuran yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneillemarkkinointitarkoituksiin.

 

( SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai alaikäisen ollessa kyseessä hänen huoltajiltaan

sähköisellä lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla.

Rekisteröinnin yhteydessä kysymme suostumuksen kuvan ja henkilötietojen julkaisemiseen

(sosiaalinen media, facebook, lehtijulkaisut) sekä seuran sähköpostien, tiedotus- ja

markkinointiviestien vastaanottamiseen. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi

JÄSENREKISTERIIN TALLENNETTUJA REKISTERÖITYÄ KOSKEVIA TIETOJA LUOVUTETAAN

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON URHEILUTOIMINTAAN OSALLITUMISEEN VAADITTAVAN

LISENSSIN (PELIPASSI) REKISTERÖIMISTÄ JA HALLINNOINTIA VARTEN, JA KÄSITELLÄÄN

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON YLLÄPITÄMÄSSÄ PALVELUSIVUSTO REKISTRISSÄ.

LISÄTIETOJA SUOMEN PALLOLIITON NOUDATTAMASTA TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSTÄ VOIT

SAADA OSOITTEESTA WWW.FINHOCKEY.FI/INFO/TIETOSUOJASELOSTE

mikäli jäsentietojen luovutusta tarvitaan muualle Suomussalmen palloseura ry/ jääkiekkojaoston

toiminnan kannalta, jokaiselta jäseneltä kysytään henkilökohtainen suostumus omien tietojensa

eteenpäin luovutukseen.Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.)

 

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET:

Rekisteröidyllä on halutessaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään

koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja

mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto osoitetaan

rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA:

Säilytämme jäsenen tietoja vain niin kauan kuin on tarpeenaiemmin määriteltyjen tarkoitusten

toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli jäsenen

asiakassuhde/jäsenyys on päättynyt tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, jäsenen

henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole enää niistä

tunnistettavissa. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin jäsenen henkilötietoja

noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös henkilötietojen

käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Suomussalmen Palloseura ry/Jääkiekkojaosto